Foreign Sales Conditions

* Yurt dışı satışlarda vade yapılmamaktadır.
* Yurt dışı satışlarda firmalara esnek davranılmakta, gerektiğinde lojistik olarak belli bir komisyonla destek verilmektedir.
* Yurt dışı satışlarda müşterilerim avantajları gözetilerek , onlarla birlikte hareket edilmektedir.